سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبتویوتا

آنچه از کشور ژاپن می‌شنوید با آنچه اتفاق می‌افتد ۱۸۰ درجه فرق دارد.

مرکز مطالعات ژاپن در ایران مقاله‌ای از دکتر حسین تهرانی نیک نژاد محقق ارشد و مدیر تحقیقات و توسعه در گروه تویوتا ـ ژاپن منتشر ساخته است.
هرچند با برخی از صحبت‌های نویسنده محترم موافق نیستیم ولی به نظر ما مقاله ارزش این را دارد که همه دوستان یک‌بار...

ادامه مطلب