سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبرهبر مجله تایم

عده ای به دروغ در فضای مجازی شایعه ای را پخش کردند که مجله تایم یا نشریه تایمز در مدح مقام معظم رهیری مطالبی نوشته است. دروغی عجیب که باید امیدوار باشیم منتشر کنندگان آن فقط از روی تازه کار بودن و با خیال کار مفید، دست به این اشتباه راهبردی زده اند. کاری که می تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد.

رهبر ۷۸ ساله ، دروغی تازه

رهبر 78 ساله داستانی تکراری از دروغ پردازی درباره مقام معظم رهبری است که برخی به اشتباه در فضای مجازی دنبال می کنند. پست زیر از دیروز در بسیاری از کانال ها پخش شد. هر چند که هر کسی که منصف باشد می داند که رهبری ایران بسیاری از شاخص های یک رهبر توانمند...

ادامه مطلب