سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبعدم وجود شیرخشک

نیاز شدید مردم آمریکا به دایه شیرده

دایه شیرده خوب پیدا کنید
در آمریکا شیرخشک نیست. راه‌حل: دایه شیرده خوب پیدا کنید که بچه شما به پروتئین شیرش حساسیت نداشته باشد. در صورت عدم وجود دایه، مانند ۴۵ سال قبل شیرخشک خانگی بسازید. در ضمن شماره نیز ثبت شده تا در صورت یافتن دایه، به دیگران نیز...

ادامه مطلب