سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبمشکلات زندگی در استکهلم

بعد از عمل بینی:سوراخ تنفس به اندازه یک دانه برنج و مواجهه بامشکلات حاد تنفسی در سوئد

 حداقل چهل نفر در کلینیک هایی زیبایی استکهلم بعد از عمل بینی با مشکلات حاد تنفسی مواجه شده اند.
یکی از افرادی که دچار عوارض گوناگون بعد از عمل زیبایی بینی شده است می گوید هرگز نمی توانید تصور کنید که  نفس کشیدن واقعا سخت و دشوار است و هرشب به دلیل...

ادامه مطلب