سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

مصرف الکل در غرب

رتبه اول سلامت کودکان ایرانی در جهان به دلیل عدم مصرف الکل

طبق آنچه در نمودار مصرف الکل، توسط زنان باردار در جهان مشاهده می شود ، مصرف الکل عامل اصلی فتال الکل سندروم در کودکان است .

عامل اصلی این بیماری مصرف الکل در دوران انعقاد نطفه توسط مادران است که طبق آمار 5 درصد کودکان امریکایی مبتلا به این بیماری...

ادامه مطلب