سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبمیوه در اروپا

میوه ها در ایران و اروپا:در اروپا باید میوه ای را دانه ای و هندوانه را قاچی خرید

به گزارش سایت خارج بدون فیلتر، یکی از نعمت هایی که در ایران به فراوانی یافت می شود، نعمت میوه هاست به نحوی که می توان در هر فصل میوه های اختصاصی آن فصل را به صورت گسترده و با قیمت بسیار پایین خریداری کرد که این مساله در برخی موارد سبب بی اهمیتی و...

ادامه مطلب