سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبنژادپرستی در استرالیا

نژادپرستی در استرالیا

 استرالیایی که نمی شناسم!
خانم ن.ج ایرانی ۴ سال است در استرالیا به شدت مشغول کار است تا جایی که در رشته بیزینس خود رتبه اول کل آن کشور را کسب کرد، ایشان واقعیتی که خودش لمس کرده را برای یکی از دکترهای ایرانی آنجا توضیح داد که اینجا با وجود پیشرفت در...

ادامه مطلب