سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

برچسبوجدان کاری

اوج وجدان کاری در فرانسه

توضیح نخبه دانشگاه شریف ما از فرانسه درباره وجدان کاری؛
امروز که سر کار آمدم. دیدم فقط یکی از همکاران هست. همان طور که پیش‌تر گفتم از اول هفته از گروه ۶ نفره‌ی ما فقط سه نفر سر کار حاضر شدند. من هم چون کارآموز هستم و مرخصی ندارم به ناچار حاضر شدم.

ادامه مطلب