سبد خرید شما

تمام دسته بندی ها

انتخابات

تفکرهای دروغین

این تصویر زشت و دروغ بزرگ، با انواع و اقسام کپشن ها چند روز است که تلگرام را پر کرده
متن زیر را بخوانید و سریعتر جلوی اشتباهات بعدی را بگیرید.

ادامه مطلب

چرا در ایران ۱۶۳۶ و در آمریکا فقط ۱۹۲ نفر در انتخابات ثبت نام کردند؟

وضعیت نادرست ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ایران امسال به اوج خود رسید و مردم با صف کشیدن کنار وزارت کشور رکورد ۱۶۳۶ نامزد را ثبت کردند. نمی دانم چرا قانون ثبت نام را آزاد گذاشته؟ ولی احتمال می دهم این هم از آن مواردی بوده که اگر می خواستند ثبت نام...

ادامه مطلب